Inscriu-te a aquest enllaç

Fins al 15/11/22 aquest enllaç només funcionarà per a participants de les Edicions 48 i 49. A partir del 16/11 s’obrirà també per a la resta de participants

Terminis i preus* d’inscripcións

  • Inscrits a les edicions 48a i 49a: 18€ fins al 22/11/22 (mitjançant invitació i codi promocional)
  • Des del 16 de novembre al 25 de desembre: 20 €
  • Del 26 de desembre al 23 de gener: 22€
  • Del 24 de gener al 5 de març de 2023: 25€

* Puntualment, l’organització podrà llançar promocions o ofertes que redueixin aquests preus sota determinades circumstàncies, així com aplicar promocions a grups.

*Aquests preus no inclouen la Llicència de Dia (obligatòria 3 euros).
Per als corredors/es federats/ades en atletisme per la Reial Federació Espanyola d’Atletisme i/o que posseeixin el Carnet Plus del Corredor no han de contractar la llicència dia. No són vàlides les llicències de les federacions de MUNTANYA, CICLISME, etc.

* Els preus de la inscripció NO inclouen les despeses de gestió i comissió bancària (tpv) per inscripció.

Les inscripcions es tancaran el dia 5 de març de 2023 a les 23:59 hores


El participant, juntament amb la seva inscripció, podrà fer la seva aportació al dorsal solidari. Aquesta aportació anirà destinada a l’associació, col·lectiu que s’indiqui des de la Regidoria de Benestar Social.

Un cop formalitzada la inscripció, la quota no serà reemborsada excepte en els casos següents:

  • Tenir contractada l’assegurança de cancel·lació i fer-ne ús en els terminis que s’indiquen a l’article 3 d’aquest reglament.
  • Per ingressos indeguts com a conseqüència derrors de pagament. No s’admetran reclamacions sobre inscripcions no fetes i/o formalitzades fora dels punts autoritzats per l’organització.
  • Per cancel·lació de la prova a causa de desastres naturals, pandèmies o qualsevol altre fenomen o succés aliè a lorganització i on les autoritats locals, provincials, autonòmiques i estatals així ho aconsellin, ordenin i manin. En aquest cas es donaran les causes necessàries per a la devolució, encara que no es tingui contractada lassegurança de cancel·lació. L’organització pot oferir una proposta per a canvi de data posterior o per canvi d’any, en tot cas, que no pugui ser possible organitzar-la l’any corrent. Descomptant del preu les despeses bancàries que siguin repercutibles a aquesta organització